PRODUCTION MONITORING SYSTEM IN REAL TIME

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG THEO THỜI GIAN THỰC


ANDON là một thuật ngữ sản xuất đề cập đến một hệ thống để thông báo cho quản lý, bảo trì và các công nhân khác về vấn đề chất lượng hoặc quy trình. Trung tâm là một thiết bị kết hợp đèn tín hiệu, màn hình hiển thị, loa thông báo để cho biết máy trạm nào đang có vấn đề.

Hệ thóng được thiết kế để kiểm soát chi tiết các sự kiện ở từng công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất. Hệ thống làm việc dưới thời gian thực (Readtime) có khả năng cảnh báo tức thời những sự cố gián đoạn như: thiết bị có sự cố, thiếu nguyên vật liệu, phát hiện lỗi bởi nhân viên hoặc công nhân tham gia sản xuất.


Khác với hệ thống Andon cũ là nhân viên quản lý phải ghi chép bằng tay và thống kê các sự cố xảy ra. Hệ thống Online ANDON System này được thiết kế dựa trên công nghệ vi xử lý, giao tiếp trực tuyến với máy tính thông qua một hệ thống server được thiết kế chuyên dụng, Gửi mọi thông tin sự cố trong suốt quá trình sản xuất, các thông tin về sự cố sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu sản xuất chung là server hoặc trên các máy tính cùng mạng.

Nhờ xử lý và truyền só liệu qua mạng Lan hoặc Wifi  thông qua server và bởi khả năng kết nối trực tuyến, người quản lý dễ dàng kiểm soát mọi sự cố trong sản xuất ngay trên màn hình máy tính hoặc ngoài bảng hiển thị và có cảnh báo ngay tại xưởng sản xuất. Hệ thống sẽ xuất ra báo cáo chi tiết theo từng ngày hoặc tháng tùy theo yêu cầu của người xử dụng.
Phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả bao gồm các giải pháp quản lý và sản xuất thông minh trong nhà máy, đáp ứng các yêu cầu như:

 • Các hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng (MTO: Make To Order)

 • Thiết lập cấu hình giám sát và quản lí sản xuất theo đơn đặt hàng (CTO)

 • Lắp Ráp Theo Đơn Hàng (ATO: Assemble To Order)Chế tạo theo đơn đặt hàng (ETO)

 • Sản xuất theo nhu cầu kho (MTS: Make To Stock)

 • Hoạch định yêu cầu nguyên vật liệu (MRP: Material Requirement Planning)

 • Sản xuất tinh gọn, hệ thống thực thi sản xuất, điều hành sản xuất nhà máy (MES: Manufacturing execution system)

 • Quản lý dữ liệu tổng thể (MDM: Master Data Management)

 • Quản lý vòng đời sản phẩm (PLMProduct Life-cycle Management)

 • Theo dõi năng suất, giám sát tiến độ, giám sát sản lượng sản xuất online(có dây, không dây wireless). Giám sát quá trình sản xuất theo thời gian thực với các thông số hiển thị trực quan trên bảng điện tử. Các thông số bao gồm số lượng sản phẩm input, output, NG, đếm ngược thời gian dự án • Với hệ thống quản lý sản xuất thông minh và nhiều tính năng. Các thông số của dây chuyền sản xuất, lắp ráp, kiểm tra sẽ luôn được cập nhật và kiểm soát. Giúp người quản lý nhanh chóng nắm bắt được tình trạng của các dự án và đưa ra các giải pháp, phương án giải quyết và xử lý phù hợp. Đảm bảo tiến độ của dự án.
  Khách hàng quan tâm và có nhu cầu xây dựng, lên phương án và lắp đặt hệ thống quản lý sản xuất cho dây chuyền nhà máy của mình vui lòng liên hệ hotline.

Please leave information for advice