The system checks the number of products in a box

Hệ thống kiểm tra số lượng sản phẩm trong bưu kiện


 

Chất lượng là một yếu tố then chốt cho việc chăm sóc khách hàng thành công và duy trì một danh tiếng xuất sắc trong mọi ngành nghề. Trong quá trình đóng gói, công nghệ tầm nhìn giúp đảm bảo rằng một sản phẩm khi đóng hộp là chính xác về chất lượng sản phẩm, đó là chìa khóa cho đảm bảo chất lượng cao và thông lượng hiệu quả.
Các TriSpector1000 làm cách đáng tin cậy có thể kiểm tra 3D, ngay cả khi hình dạng, màu sắc, liên kết, vị trí, hoặc chiều cao khác nhau. Nhiệm vụ như kiểm tra sự hiện diện  việc thiếu số lượng và sự trống rỗng bề mặt có sự thay đổi là trò chơi trẻ con với cảm biến 3D này.


Hệ thống sử dụng công nghệ Laser do đó không bị ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng bên ngoài. Chúng có thể xác định biên dạng, bề mặt của sản phẩm ngay cả trong bóng tối.Hệ thống 

Please leave information for advice