Automatic liquid weighing machine - 1

Máy cân tự động chất lỏng 


Hệ thống máy cân tự động sử dụng công nghệ chiết giót để cân định lượng trong các ngành công nghiệp và dân dụng.

Đặc điểm và tính năng

- Giảm chi phí

- Cân có độ chính xác

- Tự động cân

- Tiết kiệm khoảng trống

- Sạch sẽ thoải mái nơi làm việc

Cấu hình thiết bị

Hệ thống sử dụng 2 van để chiết giói. 

Please leave information for advice