Automatic materials for ROBOT

Cấp nguyên vật liệu sử dụng ROBOT
Hệ thống nguyên vật liệu được dẫn hướng theo một phương và chiều xác định ra một vị trí cố định.

Robot sẽ gắp vật tại một vị trí cố định, Do đó sẽ tăng được sản lượng, hiệu suất làm việc của máy. Giảm nhân công trong nhà máy.

Hoàn toàn tùy biến với từng dự án, Chúng tôi sẽ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng để được một hệ thống hoàn chỉnh lắp đặt cho khách hàng.


 
 

Hãy gọi Hotline để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí

Please leave information for advice