Check the correct location to glue


Trong công đoạn lắp ráp sản phẩm, trước khi bôi keo ta phải kiểm tra vị trí và bề mặt sản phẩm trước. Nếu vị trí và bề mặt sản phẩm đã đủ tiêu chuẩn thì chuyển sang công đoạn bôi keo, sau đó mới lắp ráp sản phẩm.

Với sản phẩm có độ chính xác rất cao, do đó khoảng cách đo được từ cảm biến tới bề mặt sản phẩm đo được rất chính xác. Giá trị này sẽ được gửi sang đầu bôi keo và robot lắp ráp để hệ thống có thể hoạt động một cách chính xác.

Measuring range

26 mm ... 500 mm

Linearity

± 8 µm ... ± 1,200 µm

Repeatability

2 µm

5 µm

10 µm

30 µm

60 µm

75 µm

100 µm

Response time

≥ 1 ms

Measuring frequency

≤ 2 kHz / ≤ 1.33 kHz

Digital output

1 ... 2 x PNP

1 ... 2 x NPN

Serial

RS-422

Analog output

Number

Type

 

1

Power output / voltage output

Ambient temperature operation

–10 °C ... +40 °C


Please leave information for advice