Đại diện hãng Extech-Flir, bà Doris Klein tới thăm chính thức EMIN

  • 09/02/2018