Measure the thickness of the metal sheet

Sau khi máy dập cắt cuộn tôn thành các tấm nhỏ theo yêu cầu thiết kế hoặc đã gấp đôi tấm tôn lại để tăng độ cứng. Để kiểm tra lại độ dầy của tấm tôn chúng ta sử dụng thiết bị  cảm biến đo khoảng cách để xác nhận lại về độ dầy của sản phẩm.

Cảm biến đo khoảng cách có độ sai số rất nhỏ khoảng ± 10 μm với các dải đo khác nhau.

Mọi chi tiết về giải pháp xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí

Please leave information for advice