Nga ưu tiên hỗ trợ Việt Nam xây nhà máy điện hạt nhân

  • 12/06/2023