STAFF

  • 12/06/2023

EMIN VIETNAM

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYEN THANH HAI

General Director - CEO

Tel: (024) 35.381.271

Email: haint@emin.vn

NGUYEN THANH HUNG

Deputy General Director

Tel:  0904.103.179

Email: hungnt@emin.vn

TA THI HOAN

CFO

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

KINH DOANH HÀ NỘI

NGUYEN VAN BIEN

Sales Manager

Tel: 0904.495.511

Email: biennv@emin.vn

TRUONG VAN AN

Deputy Sales Manager

Tel: 0904.495.511

Email: antv@emin.vn

DAO VAN CHIEN

Sales Engineer

Tel: 087.222.477

Email: chiendv@emin.vn

NGUYEN VAN TIEN

Sales Engineer

Tel: 0934.616.395

Email: tiennv@emin.vn

VU VAN THINH

Sales Engineer

Tel: 0382.762.595

Email: thinhvv@emin.vn


BUI VAN TUAN

Sales Engineer

Tel: 0986.554.661

Email: tuanbv@emin.vn

NGUYEN THAC HUNG

Sales Engineer

Tel: 0985.112.864

Email: hungnth@emin.vn

NGUYEN NGOC HUAN

Sales Engineer

Tel: 0389.583.553

Email: huannn@emin.vn


KIEU DAI PHU

Sales Engineer

Tel: 0963.569.756

Email: phukd@emin.vn

NGUYEN VAN QUAN

Sales Engineer

Tel: 0972.124.827

Email: quannv@emin.vn

VUONG VAN SY

Sales Engineer

Tel: 0349.519.479

Email: syvv@emin.vn

VU DINH THONG

Sales Engineer

Tel: 0982.383.894

Email: thongvd@emin.vn

NGUYEN MINH DUC

Sales Engineer

Tel: 0979.412.513

Email: ducnm@emin.vn

DANG THI HONG TRANG

HR-Sales Assistant

Tel: (024) 35.381.270

Email: trangdth@emin.com.vn


KINH DOANH HỒ CHÍ MINH

NGUYEN NHAT NAM

Branch Director - HCM

Tel: 0973.335.769

Email: namnn@emin.vn

LAM SU BAO

Sales Manager

Tel: 0916.508.932

Email: baols@emin.vn

NGUYEN TRUONG HAO

Sales Engineer

Tel: 0342.318.388

Email: haont@emin.vn

NGUYEN QUOC HIEN

Sales Engineer

Tel: 0906.386.828

Email: hiennq@emin.vn

LE THE HUNG

Sales Engineer

Tel: 0932.731.485

Email: hunglt@emin.vn

LE VIET TIEN

Sales Engineer

Tel: 0938.004.157

Email: tienlv@emin.vn

NGUYEN THANH BINH

Sales Engineer

Tel: 0703.038.639

Email: binhnt@emin.vn

PHAM XUAN LIEM

Sales Engineer

Tel: 0984.922.992

Email: liempx@emin.vn

NGUYEN DINH KHANG

Sales Engineer

Tel: 0866.843.470

Email: khangnd@emin.vn

PHAM THI NGOC HAN

Sales Assistant

Tel: (028) 38.119.636

Email: ngochan@emin.vn

DU VI BAO

Sales Assistant

Tel: (028) 38.119.636

Email: baodv@emin.vn

KINH DOANH ĐÀ NẴNG

NGUYEN THANH LINH

Branch Director - Da Nang

Tel: 0345.689.536

Email: linhnt@emin.vn

THAN DUC GAM

Sales Engineer

Tel: 0775.442.885

Email: gamtd@emin.vn

NGUYEN VAN TRUONG

Sales Engineer

Tel: 0773.528.806

Email: truongnv@emin.vn

HO VIET LUU

Sales Engineer

Tel: 0906.492.829

Email: luuhv@emin.vn

KINH DOANH BẮC NINH

NGUYEN VAN KIEN

Sales Manager

Tel: 0973.402.406

Email: kiennv@emin.vn

NGUYEN VAN HUU

Sales Manager

Tel: 0936.415.843

Email: huunv@emin.vn

Mr. 감동 (KIM DUNG)

Sales Manager

Tel: 0961.669.982

Email: dungnk@emin.vn

NGUYỄN THỊ HẢI

Sales Engineer

Tel: (0222)730.39.68

Email: haibn@emin.vn

KINH DOANH QUỐC TẾ & HỖ TRỢ NGÔN NGỮ

VUONG THANH TUYEN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0966.520.220

Email: tuyenvt@emin.vn

NGUYEN MINH DUC

Oversea Sales - Japanese Support

Tel: 0979.412.513

Email: ducnm@emin.vn

PHAM THI QUYNH CHI

Oversea Sales - Korean Support

Tel: 0969.950.220

Email: quynhchi@emin.vn

DANG THI KIM XUYEN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0979.927.195

Email: xuyendk@emin.vn


KẾ TOÁN VÀ HÀNH CHÍNH

TA THI HOAN

Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

NGUYEN THI HUONG

Deputy Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email:huongnguyen@sieuthithietbi.com.vn

NGUYEN THU HANG

Deputy Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email: thuhang@emin.vn

HUYNH THI TUAN HOA

General Accountant - DN

Tel: (0236) 374. 77. 33

Email:danang@sieuthithietbi.com.vn

TRAN THI THANH THUY

General Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:ketoanhcm@sieuthithietbi.com.vn

NGUYEN THI MY LINH

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: mylinh@emin.vn

CHU THI DAN QUE

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:quectd@sieuthithietbi.com.vn 

DINH THI THANH

Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:thanhdt@sieuthithietbi.com.vn

NGUYEN BICH HAI

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:khohanoi@sieuthithietbi.com.vn

TRUONG DIEM TRANG

Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:trangtd@sieuthithietbi.com.vn

DANG THANH DUNG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:khohanoi@sieuthithietbi.com.vn

NGUYEN THI HUONG GIANG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

NGUYEN THI HUONG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

LUU THI NAM

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

 
XUẤT NHẬP KHẨU

DANG THANH LUONG

Import - Export Staff

Tel:  (024) 35.381.272

Email: import@emin.vn

NGUYEN THI THANH

Import - Export Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: import@emin.vn

TONG MINH PHUONG

Import - Export Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: jordan@emin.vn

MAI THANH HIEN
Import - Export Staff
Tel: (024) 35.381.269
Email: import@emin.vn

MARKETING

HANA VU

Marketing Manager

Tel: (024) 35.381.270

Email: marketing@emin.vn

NGUYEN THI HOAI THU

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.271

Email: marketing@emin.vn

NGUYEN THANH TUYEN

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

LUONG TUAN NGHIA

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

HA TUAN VU

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

TRAN THI QUYNH ANH

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

TRAN MINH QUANG

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

NGUYEN THI NGOC ANH

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

BUI VAN TAM

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHAM THI HANG

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

NGUYEN ĐAI LOC

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHAM THI THU HIEN

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHÒNG KỸ THUẬT & BẢO HÀNH

TRINH TUAN ANH

Head of Technical Department 

Tel: 0934.690.940

Email: anhtt@emin.vn

LE VAN TRUONG

Deputy Head of Technical Department

Tel: 0972.512.864

Email: truonglv@emin.vn

VU VAN THUY

Technician - Hanoi

Tel: 0352.824.505

Email: thuyvv@emin.vn

NGUYEN THE ANH

Technician - Hanoi

Tel: 0815.173.948

Email: anhnt@emin.vn

ĐINH HONG THAI

Technician - Hanoi

Tel: 0375.261.001

Email: thaidh@emin.vn

TRAN PHAM DUY THANH

Technician - HCM

Tel: 0372.368.467

Email: thanhtpd@emin.vn

TRAN PHUONG THAO

Technical Assistant - Hanoi

Tel: 0815.173.948

Email: service@emin.vn


EMIN MYANMAR
BAN GIÁM ĐỐC

NANDA AUNG

Managing Director

Tel: (+959)266.993.007

Email:nanda.aung@emin.com.mm

NYAN AUNG

Deputy Managing Director

Tel:: (+959)266.993.008

Email:nyan.aung@emin.com.mm

KINH DOANH

ZIN MIN AUNG

Sales Engineer

Tel: (+959) 265.458.009

Email: zin.min.aung@emin.com.mm

ARKAR LIN

Sales Assistant & Marketing Staff

Tel: (+959) 250.685.732

Email: arkar.lin@emin.com.mm

WAI LWIN MAUNG MAUNG HAN

Sales Engineer

Tel: (+959) 265.458.007

Email: wai.lwin@emin.com.mm

ACCOUNTING & ADMINISTRATION

AEIK THET MHUE KYI THAR

General Accountant

Tel: (+959) 792.240.130

Email: aeik.thet.mhue@emin.com.mm

EMIN SINGAPORE
BAN GIÁM ĐỐC

STEPHANIE NGUYEN

Managing Director

Tel: (+65) 97.455.393

Email: sales@emin.asia

BRIAN LAM

Sales Manager

Tel: (+84) 916.508.932

Email: brian@emin.asia

ELENA TRAN

Oversea Sales

Tel: (+84) 916.508.932

Email: sales@emin.asia