Conveyor

Plastic chain conveyor
Plastic chain conveyor

**Thông tin kỹ thuật :** **a. Kết cấu băng tải:** **-** Khung băng tải:  sử dụng C100-150m

Suspended chain conveyor
Suspended chain conveyor

Băng chuyền treo là một trong những hệ thống băng tải trên cao có chi phí đầu tư

PVC conveyor belt
PVC conveyor belt

** **** ****1\. Thông số kỹ thuật  :** **a. Kết cấu băng tải:** **-** Khung băng tải:  sử