Hệ thống giám sát quản lý điện năng


Quản lý điện năng tiêu thụ của nhà máy qua mạng nội bộ (Lan) hoặc có thể giám sát thông tin hệ thống điện nhà máy qua internet (Cloud Server).

- Hiển thị giá trị thời gian thực

- Report năng lượng tiêu thụ theo ngày, theo tháng.

- Xuất dữ liệu ra file CSV

- Hiển thị kWh theo biểu đồ cột

- Hiển thị áp, dòng theo biểu đồ sóng.

- Hiển thị trực quan sơ đồ điện nhà máy

- Hiển thị tình trạng hoạt động và cảnh báo lỗi thiết bị.

- Cảnh báo sóng hài, Cosphi…

Mọi chi tiết về giải pháp xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn