Nhà máy thông minh

Hệ thống giám sát quản lý điện năng
Hệ thống giám sát quản lý điện năng

Hệ thống giám sát điện năng AT-PMS là hệ thống tự động hóa công nghiệp. Lõi của sản phẩm này được ph

Kiểm tra vị trí lưu trữ trong kho hàng hóa
Kiểm tra vị trí lưu trữ trong kho hàng hóa

Để nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động chúng tôi đã áp dụng công nghệ RFID vào sản xuất v

Hệ thống quản lý Kho hàng
Hệ thống quản lý Kho hàng

Kho chứa hàng không đơn giản là nơi cất giữ, nhập, xuất hàng hóa mà nó còn nó

Hệ thống giám sát quản lý điện năng
Hệ thống giám sát quản lý điện năng

Quản lý điện năng tiêu thụ của nhà máy qua mạng nội bộ (Lan) hoặc có thể giám sát thông tin hệ

Giải pháp giám sát trạm bơm từ xa
Giải pháp giám sát trạm bơm từ xa

** ** **HIỆN TRẠNG:** Trạm bơm đang hoạt động tự động theo mực nước trong bể chứa và thời gian l

Hệ thống SCADA giám sát đo mức chất lỏng trong bể chứa
Hệ thống SCADA giám sát đo mức chất lỏng trong bể chứa

Đo mức dung dịch trong các silo, bồn chứa, bình chứa,… là yêu cầu mang tính đặc thù trong hầu hết dâ

Hệ thống giám sát sản lượng theo thời gian thực
Hệ thống giám sát sản lượng theo thời gian thực

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG THEO THỜI GIAN THỰC** ** ** ANDON là một thuật ngữ sản xuất đề cập