Đồng hồ vạn năng AGILENT U1273AX hoạt động ở nhiệt độ lên tới -40oC

  • 12/06/2023