Quảng bình: Lắp đặt 90 Máy định vị vệ tinh GPS cho tàu cá

  • 12/06/2023