Quảng bình: Lắp đặt 90 Máy định vị vệ tinh GPS cho tàu cá

  • 09/02/2018