Read barcodes using the handheld reader

Với một số sản phẩm barcode được in ở vị trí khác nhau như trên sổ sách hoặc ở vị trí bất kỳ không theo một quy luật thì việc sửa dụng thiết bị đọc được lắp tại một vị trí cố định sẽ rất khó đọc được. Do đó chúng ta sử dụng thiết bị đọc cầm tay. Nó có thể kết nối được wifi, LAN, hoặc bluetooth.

Việc cài đặt và kết nối nó với hệ thống rất đơn giản và nhanh chóng.

Thông số kỹ thuậtApplication

General Purpose

Readable code structures

1D, Stacked

Code resolution

≥ 0.076 mm

Reading distance

20 mm ... 850 mm 

Ambient operating temperature

–10 °C ... +50 °C

Enclosure rating

IP41

Shock resistance

25 drops from 1.8 m height on concrete

Ethernet

TCP/IP, Optional, over external connection module

PROFINET

optional over external fieldbus module

EtherCAT

optional over external fieldbus module

Serial

RS-232 TTL

PROFIBUS DP

optional over external fieldbus module

DeviceNet

Optional, over external connection module

USB

Yes

Bluetooth

Yes

Please leave information for advice