Product Barcodes Reader

Read barcodes using the handheld reader
Read barcodes using the handheld reader

Với một số sản phẩm barcode được in ở vị trí khác nhau như trên sổ sách hoặc ở vị trí bất kỳ không t

Read the barcodes on the shipping container case on the conveyor
Read the barcodes on the shipping container case on the conveyor

Trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, mã vạch 1D phải được đọc trong điều kiện k

Automatic barcode reading solution on electronic board
Automatic barcode reading solution on electronic board

Thiết bị đọc barcode sử dụng công nghệ Laser Scanner với tốc độ đọc cao và chính xác. Kết hợp với đó

Measuring system of size, weight, reading barcodes of products - DWS Static
Measuring system of size, weight, reading barcodes of products - DWS Static

**DWS Static System** (Manual Dimensioning, Weighing and Scanning) Không có vấn đề nếu bạn xử l

The system reads barcode OPS
The system reads barcode OPS

**Hệ thống đọc barcode tự động OPS** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Hệ thống OPS (omn

Barcode reading system - EMIN Lector65x system
Barcode reading system - EMIN Lector65x system

**Lector 65x systems****** ******** ** ** Hệ thống đọc code in trên sản phẩm, thiết bị Lector®65x

Barcode reading system Twinhead CLV69x
Barcode reading system Twinhead CLV69x

**Twinhead CLV69x**          In logistics, the classification of products based on product code r