Remote pumping station monitoring solution

Giải pháp giám sát trạm bơm từ xa


HIỆN TRẠNG:

Trạm bơm đang hoạt động tự động theo mực nước trong bể chứa và thời gian luân phiên được cài đặt sẵn trong chương trình PLC (đối với trạm bơm mới) hoặc theo thời gian cài đặt trên timer tại tủ,…

Nhân viên vận hành nhà máy phải thường xuyên chạy đến trạm bơm để kiểm tra tình trạng hoạt động của trạm bơm (bơm đang chạy/dừng/lỗi, mực nước trong bể,…).

Không biết được thời gian bơm đã chạy được bao lâu, mực nước trong bể là bao nhiêu, cũng như áp suất trên đường ống và lưu lượng bơm về trung tâm là bao nhiêu.

Không thể điều chỉnh lưu lượng nước bơm về trung tâm.


 GIẢI PHÁP : ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT TỪ XA VÀ KIỂM SOÁT TRẠM BƠM


1. Phương án:

- Kiểm tra tủ điện để xem hệ thống có phù hợp không hoặc lắp tủ mới

- Lắp thêm biến tần dùng cho chức năng bảo vệ bơm và kiểm soát lưu lượng nước bơm về trung tâm khi cần thiết.

- Lắp thêm đồng hồ đo điện đa năng trên tủ điện.

- Lắp đặt thêm cảm biến áp suất trên đường ống.

- Lắp đặt thêm đồng hồ đo lưu lượng điện từ.

- Lắp thêm đồng hồ đo mực nước dạng siêu âm cho bể chứa tại trạm bơm.

- Thêm bộ truyền dữ liệu từ xa dùng sim 4G hoặc bộ truyền dữ liệu không dây mạng Lora.

- Lập trình để đưa những dữ liệu cần thiết lên bộ truyền dữ liệu 3G  đưa về trung tâm.

- Tại trung tâm xây dựng phần mềm trên máy tính để nhận những dữ liệu từ bộ truyền dữ liệu đưa về.


2. Chức năng phần mềm trên máy tính tại trung tâm:

- Giám sát từ xa các trạng thái hoạt động cơ bản của trạm bơm:

- Trạng thái bơm đang hoạt động (chạy/dừng/lỗi)

- Trạng thái mực nước trong bể (thấp/đầy)

- Thời gian bơm đã chạy

- Chiều cao mực nước trong bể (giá trị thực tuyến tính)

- Áp suất trong đường ống

- Lưu lượng nước bơm về trung tâm

- Điện áp, dòng điện, lượng điện năng tiêu thụ

- Tần số đang chạy của biến tần


 3. Điều khiển từ xa:

- Chọn chế độ chạy cho bơm (Tự động/Tay)

- Cài đặt thời gian bơm

- Bật/tắt bơm từ xa

- Cài đặt tần số chạy cho biến tần để điều chỉnh lưu lượng nước bơm về trung tâm.


Biểu đồ về các thông số như áp suất, lưu lượng, mực nước,…

Lưu trữ các thông số cần thiết (áp suất, lưu lượng, mực nước, dòng điện, điện áp, điện năng tiêu thụ, thời gian bơm,…) vào database để quản lý và làm báo cáo khi cần thiết.

Lưu lại và hiển thị lịch sử hoạt động của bơm (thời điểm bơm chạy/dừng/lỗi) vào database, để quản lý và làm báo cáo khi cần thiết.Please leave information for advice