Giải pháp cho dây chuyền sản xuất Ô TÔ

Giải pháp đo kích thước khung ô tô bằng cảm biến
Giải pháp đo kích thước khung ô tô bằng cảm biến

Khi chuyển sang công đoạn sơn, các cửa xe đều phải được đóng, mui xe đã phải hạ xuống để tránh

Kiểm tra loại khung cho ô tô
Kiểm tra loại khung cho ô tô

 Besides the presence of devices, additional features such as holes, boreholes or cutouts must be

Giải pháp kết hợp camera vision và  Robot
Giải pháp kết hợp camera vision và Robot

Hệ thống gồm kết nối giữa camera vision 2D và Robot. Hệ thống sẽ được hiệu chỉnh

Đo độ dầy của tấm kim loại
Đo độ dầy của tấm kim loại

Sau khi máy dập cắt cuộn tôn thành các tấm nhỏ theo yêu cầu thiết kế hoặc đã gấp đôi tấm tôn lại để

Kiểm tra phát hiện điểm hàn nối và loại bỏ
Kiểm tra phát hiện điểm hàn nối và loại bỏ

Trong quá trình nối tiếp giữa giữa các cuộn tôn nguyên vật liệu trong máy, chúng ta phải h

Kiểm tra xác nhận nhập nguyên vật liệu
Kiểm tra xác nhận nhập nguyên vật liệu

  Trong toàn bộ quá trình sản xuất, các model được thay đổi liên tục do đó các nguyên vật