Controls & Monitoring Systems

Power management monitoring system
Power management monitoring system

**Hệ thống giám sát quản lý điện năng** Quản lý điện năng tiêu thụ của nhà máy qua mạng nội bộ

Monitor temperature and humidity data of the farm
Monitor temperature and humidity data of the farm

**Giám sát dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của trang trại** Các** ** Nông nghiệp xanh trong lĩnh vực t

Monitor room temperature and humidity
Monitor room temperature and humidity

**Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng** ** ** **Nhằm đáp ứng nhu cầu** Nhằm đáp ứng nhu cầu ki

Remote pumping station monitoring solution
Remote pumping station monitoring solution

**Giải pháp giám sát trạm bơm từ xa** ** ** **HIỆN TRẠNG:** Trạm bơm đang hoạt động tự động the

The SCADA system monitors the liquid level in the tank
The SCADA system monitors the liquid level in the tank

**Hệ thống SCADA giám sát đo mức chất lỏng trong bê chứa** Đo mức dung dịch trong các silo, bồn chứ

PRODUCTION MONITORING SYSTEM IN REAL TIME
PRODUCTION MONITORING SYSTEM IN REAL TIME

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG THEO THỜI GIAN THỰC** ** ** ANDON là một thuật ngữ sản xuất đề cập

SOLUTION MONITORING VIBRATION FOR ENGINE
SOLUTION MONITORING VIBRATION FOR ENGINE

**GIẢI PHÁP GIÁM SÁT ĐỘ RUNG CHO ĐỘNG CƠ** Động cơ luôn là thiết bị quan trọng, đắt tiền và khó tha