Controls & Monitoring Systems

Power management monitoring system
Power management monitoring system

**Hệ thống giám sát quản lý điện năng** ![](/web/image/355499?access_token=5f1255ef-39c1-4dee-8496-

Monitor temperature and humidity data of the farm
Monitor temperature and humidity data of the farm

**Giám sát dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm của trang trại** Các![](/web/image/353880?access_token=8ca16d1

Monitor room temperature and humidity
Monitor room temperature and humidity

**Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong phòng** ** ** ![](/web/image/352335?access_token=1ef5ebc1-9f1a-

Remote pumping station monitoring solution
Remote pumping station monitoring solution

**Giải pháp giám sát trạm bơm từ xa** ![](/web/image/352258?access_token=9088dc3a-d8b3-4726-b27d-e1

The SCADA system monitors the liquid level in the tank
The SCADA system monitors the liquid level in the tank

**Hệ thống SCADA giám sát đo mức chất lỏng trong bê chứa** ![](/web/image/352086?access_token=5eeb0

PRODUCTION MONITORING SYSTEM IN REAL TIME
PRODUCTION MONITORING SYSTEM IN REAL TIME

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG THEO THỜI GIAN THỰC** ![](/web/image/346387?access_token=41e59150-28e

SOLUTION MONITORING VIBRATION FOR ENGINE
SOLUTION MONITORING VIBRATION FOR ENGINE

**GIẢI PHÁP GIÁM SÁT ĐỘ RUNG CHO ĐỘNG CƠ** Động cơ luôn là thiết bị quan trọng, đắt tiền và khó tha