Giải Pháp Kiểm Tra và Đo Lường Trong Công Nghiệp Điện Tử

Kiểm tra bề mặt,đo kích thước và độ nghiêng bề mặt sản phẩm
Kiểm tra bề mặt,đo kích thước và độ nghiêng bề mặt sản phẩm

Công nghệ sử dụng laser để đo giữa các điểm trên bề mặt của sản phẩm để kiểm tra bề mặt, kích thước